Partners

Samen met de inwoners van Nieuwegein en onze netwerkpartners, werken we aan het opbouwen van duurzame communities rondom thema’s als Positieve Gezondheid, opvoeding, taalontwikkeling en leesplezier. Je leest daar in dit bericht meer over.  

Heb je een idee voor een gezamenlijke activiteit en/of interesse om langdurig met ons samen te werken? Stuur dan een e-mail naar info@detweedeverdieping.nu en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.  


Op dit moment werken wij al samen met: 

Bibliotheekorganisaties

De Bibliotheek op school * BiSC * Cubiss * KB (Informatiepunt Digitale Overheid) * SPN * de Bibliotheek Lek en IJssel * de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen * de Bibliotheek Het Groene Hart

Bouwspeelpleinen

Jeugdland * Bouwgein

Buurtpleinen/welzijn/gezondheidscentra

Dorpshuis Fort Vreeswijk * Galecop Geweldig * Gezondheidscentrum Batau-Wijkersloot * Gezondheidshuis De Componist * Zorg- en Buurtplein Galecop * Gezondheidscentrum de Roerdomp * Gezondheidscentrum de Schans * Santé (Sociaal Raadslieden) Nieuwegein * St. Antonius Ziekenhuis * Stichting Balans * Stichting Kenniscentrum Welzijn op Recept * Welzijnsorganisatie Movactor * Youké * Zorgplein Zuid * Steunpunt Mantelzorg

Financiële experts

Gierige Gerda * Week van het Geld * Werk en Inkomen Lekstroom

(Geestelijke) zorgverleners/gezondheidsspecialisten

Alles is Gezondheid * Abrona * Centrum Allunga * Consultatiebureau Nieuwegein * Fysiotherapie Galecop * GGD Regio Utrecht * Hartstichting * Healthy Progress * Mindsteps * Praktijk Orthomoleculaire Therapie * Reinaerde * Saltro * Way Of Lijf 

Seniorenorganisaties

Het Nationaal Ouderenfonds * KBO-PCOB * SeniorWeb

Taalaanbieders/inburgering/(huis)werkbegeleiding

CPNB * ISK * Het mooiste Kinderboekenfestival * NLtraining * Prago * Sagènn * Senia Leesclub * Stichting Het Begint met Taal * Stichting Lezen (De Nationale Voorleeswedstrijd / BoekStart / BoekStart in de kinderopvang) * Stichting Lezen en Schrijven * SVS Inburgering * Taal- en cultuurgroep * Taalatelier * Taalhuis Lekstroom * VoorleesExpress

Musea/exposities/erfgoedinstellingen

KunstGein * De Fortwachter * Historische Kring Nieuwegein * Museum Warsenhoeck * Het Utrechts Archief * Universiteitsmuseum Utrecht

Natuureducatie/duurzaamheid

Energie-N * Groen doet goed Nieuwegein * Natuurkwartier/MEC * Samen Duurzaam Nieuwegein

Opleidingen/opvang

Anna van Rijn College * Cals College * Het Oosterlicht College * Basisschool De Schouw/Ouderkamer De Schouw * Basisschool De Zuiderkroon * Basisschool ‘t Hof van Rhijnhuysen * Hogeschool Utrecht (technologie en zorginnovatie) * Kind & Co * ROC Nieuwegein * ROC Tech College * ROC Veiligheid & Defensie College * UU (Onderzoek AI en laaggeletterdheid) * Volksuniversiteit

Overheid

Gemeente Nieuwegein * Zomeracademie (en partners) * Politie Nieuwegein (wijkagent) * Provincie Utrecht * Stadsmarketing Nieuwegein * Wijkcoördinator Galecop * Werk en Inkomen Lekstroom * Brandweer * Politiek

(Sport/cultuur)verenigingen

De Nederlandse Vereniging voor Autisme * Nieuwegein Fietst! * Scouting Nieuwegein * SportID Nieuwegein * Theater en kunstencentrum DE KOM

Winkels

Bruna Muntplein * Wereldhave (Cityplaza) * Kringloop Nieuwe Vorm

Diverse experts

AHN * Comité 4 en 5 mei Nieuwegein * Kinderplatform Nieuwegein * Het Mediateam * Living Library * OpenWeb * Samen voor Nieuwegein * Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein * Stichting De Ruilfabriek * Stichting Nour Nieuwegein * VrijwilligersHuis * Colorstyling, Media Team Utrecht, Organizer Lotte van Aerle, Popkoor Hold The Line, Welness Unlimited, VVN, Bezielende Verhalen