Jaarverslag

Het jaarverslag van Stichting Bibliotheek Nieuwegein (De tweede verdieping) bestaat uit het activiteitenverslag en de jaarrekening. 

Met het Activiteitenverslag De tweede verdieping 2021 legt de bibliotheek publieke verantwoording af.  

Met de Jaarrekening 2021 legt de bibliotheek financieel verantwoording af. 


Uit het activiteitenverslag 2021: 

Het jaar 2021 gaat opnieuw de boeken in als een jaar met historische feiten. De aanhoudende pandemie blijft een onuitwisbare invloed uitoefenen op het dagelijks leven van Nieuwegeiners en daarmee ook op de dienstverlening van de bibliotheek. Ondanks
corona is het 50-jarig bestaan van Nieuwegein gevierd en tegelijk ook de 10 jaar bewoning van het Stadshuis. Ook vindt per 1 december 2021 een bestuurderswisseling plaats binnen de stichting.

Jaarrekeningen van voorgaande jaren:

De bibliotheek heeft de status van een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Je vindt de gegevens die daarbij passen in het onderstaande formulier:

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen