Jaarverslag

Het jaarverslag van Stichting Bibliotheek Nieuwegein (De tweede verdieping) bestaat uit het activiteitenverslag en de jaarrekening. 

Met het Activiteitenverslag De tweede verdieping 2020 legt de bibliotheek publieke verantwoording af.  

Met de Jaarrekening 2020 legt de bibliotheek financieel verantwoording af. 


Uit het activiteitenverslag 2020: 

Het jaar bestond grotendeels uit dienstverlening binnen de beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Dit activiteitenverslag geeft een helder zicht op welke alternatieve dienstverlening ontwikkeld is in relatie tot de diensten en producten die vooraf overeengekomen zijn met de gemeente. De meeste diensten konden doorgaan, op een alternatieve wijze, soms digitaal, soms telefonisch met extra inzet van personeel, vrijwilligers en stagiaires.

Jaarrekeningen van voorgaande jaren:

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen