Jaarverslag

De Stichting Bibliotheek Nieuwegein ‘De tweede verdieping’ legt met het Activiteitenverslag De tweede verdieping 2019 publieke verantwoording af. Het activiteitenverslag geeft een goed beeld van wat de bibliotheek heeft bereikt op het gebied van dienstverlening, virtualisering van informatie en bevordering van lezen en cultuurbeleving en op welke wijze de bibliotheek relevant is geweest in het dagelijks leven van de Nieuwegeiners.

Met de Jaarrekening 2019 legt de bibliotheek publiek financiële verantwoording af.