Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:  

  • Mw. N. van Nimwegen-Frijlink (voorzitter) | lid sinds 2018, einde termijn in 2026
  • Dhr. J. Thomsett (vice-voorzitter) | lid sinds 2019, einde termijn in 2027
  • Dhr. C. Langerak | lid sinds 2018, einde termijn in 2026
  • Dhr. H.J. Troelstra (penningmeester) | lid sinds 2019, einde termijn in 2027
  • Dhr. D. Poot | lid sinds 2022, einde termijn in 2030
  • Dhr. R. Kuipers | lid sinds 2019, einde termijn in 2027