Oktober – Maand van de Geschiedenis

dinsdag 1 oktober, 2019

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Honderden organisaties in heel het land brengen dan geschiedenis onder de aandacht. Ook in Nieuwegein doen we mee met dit landelijke geschiedenisevenement, maar we geven er een eigen lokale invulling aan: we laten u graag de rijke historie van onze stad Nieuwegein zien.

Lezing over sluizen Vreeswijk
Op maandag 7 oktober (14.30 – 16.00 uur) geeft Bartjan Damstra van de Historische Kring Nieuwegein een gratis lezing over de sluizen in Vreeswijk. Vreeswijk is van oudsher onlosmakelijk verbonden met waterwegen en alles wat hiermee samenhangt. Haar ligging aan de waterwegen met vier sluizencomplexen op een rij zorgt voor een unieke situatie. We gaan op zoek naar de achtergrond en wat hier tot op de dag van vandaag nog zichtbaar is. Aan de hand van historische afbeeldingen zal dit in beeld worden gebracht en toegelicht.

Lezing over visvangstplek ‘Het Klooster’
Op donderdag 17 oktober (20.00 – 22.00 uur) is er een gratis lezing over de visvangstplek die bij de opgravingen op bedrijventerrein ‘Het Klooster’ werd gevonden. De afzettingen van een oud meertje werden aangetroffen. In de afzettingen werden aangepunte houten palen gevonden met netverzwaarders, bootshaken, harpoenen, vishaakjes, vistbotjes, structuren van vishutten of steigers en een vlechtwerkbeschoeiing.

Drs. ing. Roosje de Leeuw, projectleider van de opgraving, zal in haar lezing ingaan op aspecten van het archeologische onderzoek, zoals koolstofdateringen, en hoe het tegenwoordige bedrijventerrein in de Karolingische tijd werd gebruikt.