Bibliotheek start met de VoorleesExpress!

woensdag 4 januari, 2023

Per januari 2023 start bibliotheek De tweede verdieping met de VoorleesExpress. Hiermee sluiten we ons aan bij een landelijk netwerk dat zich inzet voor gelijke kansen voor jonge kinderen in het onderwijs.

Zo werkt het

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 3 tot 12 jaar die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Met het voorleestraject van de VoorleesExpress krijgt een gezin een half jaar begeleiding van een vrijwilliger van de bibliotheek. De vrijwilliger gaat wekelijks op bezoek bij het gezin om samen met de ouders aan de slag te gaan met taal en leesplezier. Natuurlijk door voor te lezen, maar ook door veel te praten, te zingen, te rijmen en taalspelletjes te spelen.

De ouders krijgen van de vrijwilliger handvatten aangereikt, zodat ze na het traject het voorlezen kunnen voortzetten. Scholen, kinderdagverblijven en consultatiebureaus in Nieuwegein kunnen gezinnen aanmelden in overleg met de ouders/verzorgers.

Gezinsbrede aanpak

Steeds meer jongeren in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Daarom is het belangrijk dat laaggeletterdheid vroeg wordt gesignaleerd en voorkomen. Ouders die hun kinderen al op jonge leeftijd actief stimuleren in hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen er bijvoorbeeld voor dat kinderen lezen leuker gaan vinden en meer gaan lezen. Hierdoor gaat het met deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Door ouders actief bij het voorleestraject te betrekken, sluit De VoorleesExpress aan bij de inzet van de bibliotheek op een gezinsbrede aanpak van laaggeletterdheid.

De afgelopen jaren hebben we Taalvisite uitgevoerd. Door de kennis en ervaring van het landelijke netwerk van de VoorleesExpress kunnen we nóg meer Nieuwegeinse kinderen het plezier van lezen en taal laten ontdekken!

VoorleesExpress Nieuwegein wordt gefinancierd door de Gemeente Nieuwegein als onderdeel van het Onderwijskansenbeleid.