Reading party in Dutch and Arabic

voor-
lees-
feest

woensdag 31 januari

14.00 - 16.00

Buurtplein Batau

Luisteren en een activiteit.

Reading is a lot of fun, not only in Dutch but also in your own language. We are going to read ‘Help! Een verrassing!‘ in Dutch and also in Arabic.
Afterwards we are going to make a craft.

Dit is een activiteit tijdens de Nationale Voorleesdagen.

Voorlezen

Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van een kind. Lees op onze factsheet waarom dat is.