Taalvisite – veelgestelde vragen

 • Voor wie is Taalvisite?

  Taalvisite is voor kinderen tussen de 3-12 jaar met een taalachterstand. Dit uit zich in een lage woordenschat, moeite met zinsopbouw of moeite met begrijpend lezen. Dit kunnen zowel kinderen met een Nederlandse als kinderen met een anderstalige achtergrond zijn. Kinderen die een achterstand hebben in de Nederlandse taal, maar wel taalrijk zijn in hun moedertaal en niet opgroeien in een kansarme omgeving, komen niet in aanmerking voor Taalvisite.

 • Waar meld je je als gezin aan voor Taalvisite?

  Kinderen worden aangemeld door basisscholen en door peuterspeelzalen en het consultatiebureau. Deze instanties signaleren en nemen, als dat nodig is, contact op met de school of peuterspeelzaal om een kind aan te melden. Het uitgangspunt is dat de kinderen een lage woordenschat, moeite met zinsopbouw of begrijpend lezen hebben.

 • Hoe weten jullie dat kinderen een taalachterstand hebben?

  Kinderen worden aangemeld door basisscholen en door peuterspeelzalen en het consultatiebureau. Deze instanties signaleren en nemen, als dat nodig is, contact op met de school of peuterspeelzaal om zodoende een kind aan te melden. Het uitgangspunt is dat de kinderen een lage woordenschat, moeite met zinsopbouw of begrijpend lezen hebben.

 • Kunnen ouders niet zelf voorlezen?

  Helaas is niet elke ouder in staat om zijn kind optimaal te begeleiden bij taalverwerving. Soms spreken de ouders onvoldoende Nederlands, zijn zij laaggeletterd of is het gezin laagtalig en hebben ouders wat handvatten nodig voor het zelfstandig bevorderen van de taligheid van hun kind. Maar binnen een gezin kunnen ook andere omstandigheden van invloed zijn: een ziek kind, scheiding, ziekte van de ouder etc.

 • Is taalonderwijs niet een taak van de school?

  Dat klopt! Maar soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Taalvisite helpt kinderen met de taalontwikkeling en leesplezier. Hierdoor ontdekken vrijwel alle kinderen het plezier van lezen en gaan daardoor uit zichzelf lezen. Door het lezen van woorden in een context gaan vrijwel alle kinderen flink vooruit in hun leesvaardigheden, het spreken en/of woordenschat. De ouders worden hier direct bij betrokken, zodat zij het na 15 weken hun kind zelf kunnen helpen. De kinderen die doorverwezen worden naar Taalvisite kunnen hun achterstand zonder extra begeleiding niet meer inhalen.

 • In Nederland leert iedereen toch lezen en schrijven?

  In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is 18% van alle mensen in Nederland. Een groot deel van hen heeft een Nederlandstalige achtergrond. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. De schatting is dat in Nieuwegein 7500 mensen laaggeletterd zijn. 15% van deze groep is tussen de 15-25 jaar. Het betreft dus niet alleen oude mensen.

 • Wat gebeurt er na 15 weken Taalvisite?

  Het voorlezen bij het gezin houdt op na 15 Taalvisites. Om zoveel mogelijk kinderen aan de beurt te laten komen, kan een kind niet vaker dan een keer meedoen aan Taalvisite. Wel worden er bij de bibliotheek activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd voor de kinderen die hebben meegedaan met Taalvisite. Ook voor de verdere begeleiding van de ouders wordt gezorgd.

  Dit bieden we aan:

  • Ouder-kind ochtend 0-4 jaar: elke woensdagmorgen van 10.00-11.00 uur voor (groot)ouders en hun kinderen. Een kopje koffie of thee, een praatje, een lezing of een workshop, terwijl de kinderen lekker aan het spelen zijn.
   Klik hier voor meer informatie
  • Taalbrigade Kids:  Elke vrijdag van 9.30-11.45 uur. Speciaal voor kinderen van 0 tot 4 jaar organiseert De tweede verdieping taalactiviteiten in de bibliotheek terwijl hun ouders ook oefenen met de taal. Aanmelden is niet nodig.  Klik hier voor meer informatie
 • Helpt Taalvisite?

  De grootste winst is dat veel kinderen het plezier van lezen of voorgelezen worden ontdekken. Hierdoor gaan bijna alle kinderen flink vooruit in hun leesvaardigheden, het spreken en/of woordenschat. Ook geven ouders aan dat kinderen door Taalvisite meer zelfvertrouwen hebben gekregen en boeken leuker zijn gaan vinden.

  De rol van ouders bij Taalvisite is zeer belangrijk. Ouders worden gestimuleerd om voor te lezen of verhalen te vertellen in het Nederlands of in hun eigen taal. Ook komen zij door Taalvisite in aanraking met boeken, taalspelletjes en online materiaal dat zij samen met hun kind kunnen gebruiken.

 • Is een uur voorlezen niet saai?

  Een uur lang lezen is inderdaad lang, zeker voor jonge kinderen. Daarom lezen we niet alleen voor, we doen ook taalspelletjes met de kinderen. Ook worden er liedjes gezongen en wordt er gezellig gekletst met de kinderen. Belangrijk punt bij het opgeven van een nieuw gezin is dat het kind oud genoeg is om zich te kunnen concentreren. Dat kan betekenen dat het beter is om nog even te wachten met Taalvisite tot het kind dit kan. Anders heeft Taalvisite weinig zin.

 • Hoe word je vrijwilliger van Taalvisite?

  Als het je leuk lijkt om Taalvisitevrijwilliger te worden of je wilt meer informatie over Taalvisite, neem je contact op met Annemiek of Merle via taalvisite@detweedeverdieping.nu. Zij sturen je meer informatie en plannen een kennismakingsgesprek in. Voor je start met Taalvisite krijg je als vrijwilliger een basistraining en leer je andere Taalvisitevrijwilligers kennen. Alle vrijwilligers van Taalvisite krijgen een gratis abonnement van de bibliotheek waarmee je zowel jeugdboeken als boeken voor volwassen kunt lenen. Er wordt een VOG aangevraagd.

 • Waar kan ik meer informatie krijgen?

  Als het je leuk lijkt om Taalvisitevrijwilliger te worden of je wilt meer informatie over Taalvisite, neem je contact op met Merle via: 030 604 5834