Taalhuis Lekstroom heeft kwaliteit op orde

maandag 19 december, 2022

Taalhuis Lekstroom heeft op 1 december 2022 een officieel kwaliteitscertificaat van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) ontvangen. Hiermee voldoet het Taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen. Bibliotheek Nieuwegein, nauwe partner van het Taalhuis, hielp mee aan de certificering en is blij met deze erkenning.

Wanneer mensen met de Nederlandse taal aan de slag willen, verwijst Taalhuis Lekstroom hen door naar scholen, bibliotheken en ander cursusaanbod in de regio (Nieuwegein, Lopik, IJsselstein, Houten en Vianen). Het Taalhuis zorgt er ook voor dat vrijwilligers een cursus kunnen volgen om anderstaligen en laaggeletterden beter te helpen. Een nauwe partner van het Taalhuis is bibliotheek De tweede verdieping in Nieuwegein. De bibliotheek hielp mee aan de certificering.

Sabrina Damen (Taalhuis Lekstroom) met het certificaat

Maatschappelijk effect en toekomstbestendigheid

De taalhuizen scoorden op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat hebben de taalhuizen de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar
geldig.

Gina van den Berg, programmaleider bij bibliotheek De tweede verdieping: “Op bijna alle normen scoorde het Taalhuis Lekstroom boven het landelijk gemiddelde. En terecht! Dankzij de goede organisatie, het regiobrede netwerk en de grote kennis op het gebied van lees- en schrijfvaardigheden van het Taalhuis weten bibliotheken, taalscholen en taalzoekers in de regio elkaar te vinden. Een mooie illustratie voor deze samenwerking is het Open Leercentrum. Dat is een cursus voor niet-inburgeringsplichtigen die een opstapje naar een taalschool kunnen gebruiken. Hierin brengt Taalhuis Lekstroom de expertise van taalschool NLTraining, Werk en Inkomen Lekstroom en bibliotheek De tweede verdieping samen.”

Op bijna alle normen scoorde het Taalhuis Lekstroom boven het landelijk gemiddelde. En terecht!

Gina van den Berg


Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal

Volgens de auditor van CBCT: “Het Taalhuis heeft een regionale functie en heeft daardoor te maken met vijf gemeenten en veel stakeholders. Ondanks deze complexiteit is het Taalhuis goed georganiseerd en worden de taken goed uitgevoerd.” (citaat uit het auditrapport/van de auditdag). De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke
organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.