Taalactiviteiten zomer 2021

dinsdag 29 juni, 2021

Om taalachterstanden te verkleinen en zelfredzaamheid te vergroten biedt bibliotheek De tweede verdieping een doorlopende taallijn aan.

Taalbrigade NT2

Anderstaligen kunnen elke vrijdag van 9:30 – 11:45 uur hun spreek- en leesvaardigheid oefenen in de bibliotheek bij de Taalbrigade NT2. Dit kan een-op-een met een vrijwilliger of in kleine groepjes. Maandelijks organiseren we ook een themabijeenkomst.
Let op: op vrijdag 23 en 30 juli is er geen Taalbrigade.

Taalbrigade@work

Anderstaligen en laaggeletterden kunnen elke dinsdag van 9:30 – 11:45 uur bij Taalbrigade@work hun taalvaardigheden, die je nodig hebt op de werkvloer, oefenen in de bibliotheek. Dit kan een-op-een met een vrijwilliger of in kleine groepjes. Ook bezoeken we regelmatig bedrijven.
Let op: op dinsdag 20 en 27 juli is er geen Taalbrigade@work.

Aanmelden via Gina van den Berg: g.vandenberg@detweedeverdieping.nu

Taaltafel

Elke zaterdagmiddag is er van 14.30 – 16.30 uur de Taaltafel in de bibliotheek. Taalzoekers praten met vrijwilligers in een informele setting om op die manier de Nederlandse taal te oefenen. Bij de Taaltafel wordt het dagelijkse nieuws besproken en samen koffie gedronken. Ook worden er taalspelletjes gedaan. Aanmelden voor de Taaltafel hoeft niet. Je mag gewoon op zaterdagmiddag binnenlopen.

Meer informatie over taal vind je hier.
Wil je oefenen met lezen en schrijven, klik dan hier.