Taalactiviteiten voorjaar 2021

woensdag 3 maart, 2021

Om taalachterstanden te verkleinen en zelfredzaamheid te vergroten biedt bibliotheek De tweede verdieping een doorlopende taallijn aan, die we ook tijdens de lockdown zoveel mogelijk handhaven. Met een subsidie Gezinsaanpak laaggeletterdheid van het ministerie OCW hebben we ons activiteitenpalet zelfs uit kunnen uitbreiden met Taalbrigade Kids en activiteiten in de Ouderkamer van basisschool De Schouw. Met deze subsidie kunnen we later dit jaar ook een Menukaart Taalaanbod realiseren, waarop alle taalgerelateerde activiteiten voor kinderen te vinden zijn.

Activiteiten tijdens de lockdown


Taalvisite

Laagtaalvaardige gezinnen met kinderen (4 tot 12 jaar) oefenen met een vrijwilliger – thuis, online of in de bibliotheek – 15 weken lang met taalspelletjes, voorleessessies en andere activiteiten om de taalvaardigheid en het leesplezier van zowel ouders als kinderen te vergroten.

Aanmelden kan via onderwijsprofessionals bij Annemiek Postma: a.postma@detweedeverdieping.nu

Taalbrigade Kids

Speciaal voor kinderen van 0 tot 4 jaar organiseren wij taalactiviteiten in de bibliotheek terwijl hun ouders ook oefenen met de taal. Elke maandag van 10:00 – 11:00 uur, elke donderdag van 10:00 – 11:30 uur en elke vrijdag van 9:00 – 12:00 uur. Er is plek voor maximaal 6 kinderen.

Aanmelden via Gina van den Berg: g.vandenberg@detweedeverdieping.nu / 06 26 94 12 33

Taalbrigade NT2 – in de bibliotheek*

Niet-digitaalvaardige anderstaligen kunnen elke donderdag van 10:00 – 11:30 uur hun spreek- en leesvaardigheid oefenen in de bibliotheek. Er is plek voor maximaal 6 personen.

Aanmelden via Gina van den Berg: g.vandenberg@detweedeverdieping.nu / 06 26 94 12 33

*Deze activiteit vervalt (waarschijnlijk) na de lockdown

Taalbrigade online*

Elke dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 – 12:00 uur kunnen digitaalvaardige anderstaligen, zonder vrijwilliger, deelnemen aan het online spreekuur via deze link. Aanmelden is niet nodig.

*Deze activiteit vervalt (waarschijnlijk) na de lockdown

Taalbrigade NT1

Laaggeletterde Nederlandstaligen kunnen een een-op-een afspraak maken om te werken aan hun taalvaardigheden.

Aanmelden via Gina van den Berg: g.vandenberg@detweedeverdieping.nu / 06 26 94 12 33

Digibrigade

Vanaf maart starten we met dit maatjesproject waarin een cursusaanbod uit het formele onderwijs verduurzaamd wordt in oefenprogramma’s en leren-is-leuk-sessies.

Aanmelden via Kiki Bathoorn: kiki.bathoorn@detweedeverdieping.nu

Menukaart Gezinsaanpak

Het doel van de menukaar­­­­­­­t is het inzichtelijk maken van de integrale gezinsaanpak van de bibliotheek. Dit doen we in interactie met meerdere partners uit het onderwijs en de zorg voor een warme overdracht, een beter publieksbereik, eenvoudiger doorverwijzen en een goede samenwerking. Hiervoor vragen wij ook jouw input m.b.t. taalgerelateerde activiteiten voor kinderen, jongeren én hun ouders.

Mail je tips naar Annemiek Postma: a.postma@detweedeverdieping.nu

Ouderkamer basisschool De Schouw

De tweede verdieping participeert met de volgende activiteiten in de Ouderkamer van basisschool De Schouw:

Ondersteunend oefenmateriaal (fysiek en digitaal) • 2x een rondleiding in de bibliotheek • 12 webinars over relevante (lokale) onderwerpen • 1x een workshop voorlezen in de bibliotheek • 1x een workshop positieve gezondheid vanuit onze bestaande programmalijn Gezondheid & Leefstijl • Een training taalvrijwilligers (ouders die oefenen met ouders).

Netwerkbijeenkomsten

We ontwikkelen ons programma-aanbod in samenwerking met onze partners, zoals basisschool De Schouw, Kind & Co, Prago en de gemeente Nieuwegein. Mocht u ook met ons willen samenwerken, sluit u dan aan bij het Netwerk Laaggeletterdheid. Ieder kwartaal organiseren we een themabijeenkomst rondom laaggeletterdheid.

Aanmelden voor deze bijeenkomsten via Annemiek Postma: a.postma@detweedeverdieping.nu

Te hervatten activiteiten na de lockdown


Taalbrigade NT2 – in de bibliotheek

Anderstaligen kunnen elke vrijdag van 9:30 – 11:45 uur hun spreek- en leesvaardigheid oefenen in de bibliotheek. Dit kan een-op-een met een vrijwilliger of in kleine groepjes. Maandelijks organiseren we ook een themabijeenkomst.

Aanmelden via Gina van den Berg: g.vandenberg@detweedeverdieping.nu / 06 26 94 12 33

Taalbrigade@work – in de bibliotheek

Anderstaligen en laaggeletterden kunnen elke dinsdag van 9:30 – 11:45 uur hun taalvaardigheden, die je nodig hebt op de werkvloer, oefenen in de bibliotheek. Dit kan een-op-een met een vrijwilliger of in kleine groepjes. Ook bezoeken we regelmatig bedrijven.

Aanmelden via Gina van den Berg: g.vandenberg@detweedeverdieping.nu / 06 26 94 12 33