Over kinderen met een TOS

vrijdag 3 juli, 2020

Kinderen met een taalontwikkelingsachterstand (TOS) hebben moeite met het leren van een taal. En dan spreken we niet over Engels of Duits. Nee, het gaat om ‘gewoon’ Nederlands (of een andere moedertaal).   

Je zou denken dat het aanleren van een moedertaal vanzelf gaat, maar dat is dus niet zo. Sommige kinderen hebben er zelfs zoveel moeite mee dat het een negatieve invloed heeft op hun schoolprestaties en sociale contacten.  

Taalwetenschapper Imme Lammertink (UvA) promoveerde op dit onderwerp en legt uit dat ongeveer 5 tot 7 procent van de kinderen een TOS heeft, dat zijn gemiddeld één of twee kinderen per klas.   

Imme Lammertink: “Ze hebben moeite met het vinden van woorden, verwisselen klanken, maken vaak korte, ongrammaticale zinnen en begrijpen anderen slecht. Er is geen duidelijk aanwijsbare oorzaak. De problemen zijn niet te verklaren door een lage intelligentie, gehoorverlies of neurologische schade.”  Lees meer in dit artikel op Nu.nl  

Eva Maas, onze expert Jeugd & Jongeren, tipt de volgende boeken voor kinderen met een TOS: