Opnieuw archeologische vondst in Nieuwegein

vrijdag 12 april, 2019

De laatste jaren zijn er unieke archeologische vondsten gedaan in Nieuwegein, zoals skeletten uit de Swifterbantcultuur. Deze maand is er weer een bijzondere vondst gedaan, ditmaal uit een andere periode. Het gaat om een visvangstplek uit de vroege middeleeuwen. De vondst bestaat uit een enorme hoeveelheid houten palen en visnetverzwaarders die wijzen op een vroegere plek voor visvangst. De palen dateren uit de 8e eeuw na Christus, de vroege middeleeuwen. In wat ooit een meer was, stonden rijen palen die samen zogenaamde ‘vissenvallen’ vormden. De vondst van een grotere houtconstructie duidt op een steiger of hutje boven het water. Ook zijn er diverse voorwerpen opgegraven die met de visvangst te maken hebben.  

De houten palen, sommige kort, andere twee meter lang, zijn erg goed bewaard gebleven. De voorwerpen die rondom de houten palen gevonden zijn, zoals vishaken, netverzwaarders en bootshaken, werden gebruikt tijdens de visvangst. In het meer zijn ook ‘gewone’ gebruiksvoorwerpen gevonden zoals een kam, dierenbotten en aardewerk. Dat wijst op een intensief gebruikte visvangstplek en een dorpje dat er niet ver vandaan lag. De vondsten worden bij het restauratieatelier schoongemaakt en geconserveerd. Daarna onderzoeken de restaurateurs waar deze voorwerpen vandaan kwamen en hoe ze werden gebruikt.  

Op donderdagavond 17 oktober zal de Nieuwegeinlezing over deze vondst gaan. Noteer de datum alvast in je agenda.