Marcel Camphuysen


Over mijn werk

Mijn naam is Marcel Camphuysen, autodidact, geboren 11-03-1974 te Utrecht. Mijn werk is gebaseerd op een, wat ik noem, Artifuldialogue; een kunstzinnig gesprek met het werk, met mij, met u en met anderen. Mijn werken nodigen uit om buiten ons eigen referentiekader te kijken en te denken; zij zijn multi-interpretabel, en derhalve een uitnodiging tot gesprek en te delen wat je ziet/ervaart.
Het ánders leren kijken en de ander zijn zienswijze te ontdekken vind ik erg waardevol; zo ontvang je als het ware verdieping in je eigen manier van kijken en denken.


Mijn werkwijze

Mijn werken bezitten een meerdere gelaagdheid; enerzijds zijn het steeds weer vormen die elkaar nodig hebben en weer andere vormen vormen; de multiforms.
Anderzijds kan de gelaagdheid zich steeds weer vergroten omdat anderen of uzelf steeds weer iets anders kunnen zien of interpreteren. Het beeld staat als het ware niet ‘vast’.
Omdat het werk steeds weer verandert kan er steeds weer een andere dialoog ontstaan. Dit probeer ik ook te bereiken door te werken met licht, andere referentiekaders en perspectieven.