Dolf Schifferstein

Over mijn werk

De kunst is een leugen die waarheid suggereert.
De waarheid echter is een leugen
die we uit objectiviteit kneden.
Het kunstwerk is daarom een leugen
met een objectief karakter.
(Fernando Pessoa)
Ik ben een tweestromenland.
Waar doen en denken elkaar raken
ontstaat er iets in het atelier.
Tegen de grenzen aan botsen van wat voor mij denkend
mogelijk is ben ik blij terug te kunnen vallen op het objectief
verbeelden van deze subjectieve onverdraaglijkheid.
Het leven is geen droom maar een eindeloze
interpretatie van het leven.
In die interpretatie , de maatschappij, leven we.
Een van mijn belangrijkste motivaties is de verwondering.
De verwondering over het zijn in het zijn.
De illusie van een lichaam in een lichaam.
Het Ik in een lichaam in de maatschappij.
Aangevallen, bedreigd door het daaromheen.
Ongelukkigerwijs wordt dat ook nog eens bevestigd
door het bewustzijn dat alleen functioneert tussen mensen,
nut heeft voor mensen onderling.
Het is geen expositie over rafelranden.
De getoonde kunstwerken bevinden zich in de rafelrand van de maatschappij.
De maatschappij, gedreven door materialisme en primitieve kwantificering.
Alleen grootschalig succes zou ze uit deze rafelrand kunnen halen.
Een paradox, een singulariteit?
Ik vrees van wel.
Met levensvreugde of zelfinzicht heeft succes niks
te maken.
Deze kunst wel.
Het is de Werdegang in Nieuwegein van mijn
kunstenaarschap.
Ik hoop dat dit overzicht dat aanschouwelijk
en te genieten maakt.

Mijn werkwijze

Ik hebt met meerdere Nieuwegeinse kunstenaars samengewerkt:
Aleksandra Zielinska 1994 – 2000
Exposities: Den Bosch, Eindhoven( performance), Wroclaw, Rybnik en Opole.

ImSook Yoo 2010 – 2012
Exposities: Kcn Galerie, Project de Zandmotor, Kijkduin


Véroon van den Heuvel 2012 – nu
Exposities: Project Magnificat: Vreeswijk 2013, 2014 en 2015, Galerie Hilversum 2016,

Drie kunstenaarsboeken, (het vierde is in de maak).
Ik heb ook deelgenomen aan groepsexposities en tentoonstellingen in diverse Nederlandse musea en galeries.
Overzichtstentoonstelling museum Warsenhoeck ter gelegenheid van 50 jaar Nieuwegein 2021.

Kijk hier voor mijn website.