logo

Van Vreeswijk tot Nieuwegein

De naam Vreeswijk is afgeleid van Friezenwijk, een kolonie die aan het eind van de zevende eeuw werd gevormd door Friese handelaren, vermoedelijk ter hoogte van de huidige Nieuwe Kerkweg en de Wiersdijk. In het begin van de negende eeuw wordt melding gemaakt van Fresionouuic (Friezenwijk) op de bezittingenlijst van de Sint-Maartenskerk in Utrecht. In 1971 werd Vreeswijk met Jutphaas samengevoegd tot Nieuwegein.

In dit dossier vindt u verwijzingen naar sites en boeken die het verhaal van Vreeswijk vertellen. De geschiedenis van Vreeswijk markeert alle hoogtepunten. Het dagelijkse leven van Vreeswijk geeft een beeld van de personen, instanties en verenigingen die van betekenis waren. De bezienswaardigheden in Vreeswijk gaat in op de markante gebouwen en plaatsen.

Bij de onderwerpen in dit dossier zijn met toestemming de teksten van andere sites overgenomen, of ze verwijzen naar sites met meer informatie of naar boeken in de Nieuwegeinpleincollectie van de bibliotheek.

Vreeswijk toen en nu

Impressie van Vreeswijk in zwartwitbeelden.

De geschiedenis van Vreeswijk

Begin negende eeuw werd Vreeswijk voor het eerst genoemd in officiële papieren, maar natuurlijk bestond de nederzetting al langer. Onderstaande afbeeldingen staan in chronologische volgorde en linken door naar informatie over ijkpunten in de geschiedenis van Vreeswijk, van de eerste nederzetting tot het opgaan in Nieuwegein.

 

 • 914eerstevermelding
  914 Eerste vermelding Vreeswijk
 • 1122waterwegen
  1122 Waterwegen als levenslijnen
 • 1373bouweersteschutsluis
  1373 Bouw eerste schutsluis Vreeswijk
 • 1481 1482slagbijvreeswijk
  1481-1482 Slag bij Vreeswijk
 • 1638bouwhervormdekerk
  1638 Bouw hervormde kerk
 • 1817Vreeswijkendesluizen
  1817 Vreeswijk en de sluizen
 • 1915PrinshendrikInternaat
  1915 Prins Hendrik Internaat
 • 1936eerstevasteoeververbinding
  1936 Eerste vaste oeververbinding over de Lek
 • Vreeswijkkeerpunt
  1938 Vreeswijk: keerpunt 1938
 • 1947opheffentolvreeswijk
  1947 Opheffen tol Vreeswijk
 • 1971JutphaasenVreeswijkwordenNieuwegein
  1971 Jutphaas en Vreeswijk worden Nieuwegein
 • Nieuwegeinvangroeikern
  Nieuwegein: van groeikern tot stad
 • Witboekvaneenwijkweb
  Witboek van een wijk
 • Nieuwegeingeschiedenis
  Nieuwegein: geschiedenis en architectuur
 • Vangroeikerntotharmonischestad
  Stadsplanologie

Het dagelijkse leven in Vreeswijk

Een gemeente wordt gevormd door de mensen die er wonen. Onderstaande afbeeldingen linken door naar personen, instanties en verenigingen met een band met Vreeswijk.

 

 • Vreeswijk Jutphaas Nieuwegein in beeld
  Vreeswijk in beeld
 • Deeersteansichten
  Ansichten
 • Vreeswijkvoorheen
  Vreeswijk voorheen
 • 100jaaroudedorpsgezichten1
  Dorpsgezichten
 • SchilderachtigVreeswijk
  Schilderachtig Vreeswijk
 • VanTagrijnsenzeilmakers
  Tagrijns
 • Vreeswijkendezandwinning
  Zandwinning
 • Verenigingvrijwilligebrandweer
  Brandweer
 • Vreeswijkendestoomsleepvaart
  De stoomsleepvaart
 • Inblijdeverwachting
  Kraamzorg
 • DeVreeswijksepaardetram
  Paardetram
 • WandelendoorVreeswijk
  Wandelen
 • Opwegmetdesneltram
  Openbaar vervoer
 • Vanpinnemakersveertotpontveer
  Verbinding naar Vianen
 • Vreeswijkersindegroep
  Groepsfoto's
 • Burenenbuitenluiinvreeswijk
  Boerenbevolking
 • Eenstraatapart
  De Wiersdijk
 • Vreeswijkbijeengesprokkeld
  Namen en bijnamen
 • Vreeswijkenzijnbewoners
  Vreeswijkse families
 • StamboomfamiliePouw
  Familie Pouw
 • Onzefamilie
  Families van Pouw
 • FamiliedeLeeuw
  Familie De Leeuw
 • Bewonersgroot
  Bewoners
 • Vanbroekenbindster
  Onderwijs van vroeger
 • Openbaareschoolvreeswijk
  Onderwijs
 • Sealthielweb
  Christelijk onderwijs
 • 60jaaronderwijs
  Schipperskinderen
 • MuseumwerfVreeswijk
  Museumwerf
 • Honderd jaar gereformeerde kerk
  Gereformeerde kerk
 • HervormdVreeswijk
  Hervormde kerk
 • Scouting
  Scouting
 • VSVVreeswijk
  VSV
 • ZeemanskoorDeBrulboei
  De Brulboei
 • MuziekverenigingKNA
  Kunst Na Arbeid
 • Muziekzangentoneel
  Verenigingsleven
 • THOB50jaar
  Gymnastiek
 • Watersportwsv
  Watersport
 • Hengelsportvereniging
  Hengelsportvereniging
 • Tafeltennis
  Tafeltennis
 • IjsclubRijnenLek
  Ijsclub
 • Verhalenkabinet
  Verhalenkabinet
 • Deresolutieboeken
  De resolutieboeken
 • Vreeswijkdooptrouwboeken
  Doop-, trouw- en begraafboeken
 • vreeswijkinhetnieuws
  Vreeswijk in het nieuws

De bezienswaardigheden van Vreeswijk

In Vreeswijk staan veel bekende gebouwen. Onderstaande afbeeldingen linken door naar meer informatie over de gebouwen en plaatsen.

 • DeBarbarakerkinVreeswijk
  Sint-Barbarakerk
 • FortVreeswijk
  Fort Vreeswijk
 • vreeswijksmuseum
  Het Vreeswijks museum
 • Schippersinternaat
  Schippersinternaat
 • DeoudesluisinVreeswijkweb
  De Oude sluis
 • Scheepswerfbuitenweg
  Scheepswerf Buitenweg
 • Debrug
  De Brug
 • TussenVreeswijkenderivier
  Kunstboeken
 • Rondomhetsluisje
  Rondom 't Sluisje
 • OpnieuwvaartinVreeswijk
  Monumenten
 • DeVierVreeswijksesluizen
  Sluizen
 • Desteenovens
  De Steenovens
 • ArchitectuurbeeldVreeswijk
  Architectuurbeeld

2000 jaar oud Vreeswijk

2000 jaar oud nieuwegein voorkant

2000 jaar Oud Nieuwegein gaat in op de bodemvondsten die zijn gedaan toen Vreeswijk en Jutphaas werden gebouwd. De bodemvondsten zijn van voor de Romeinen. De pdf vertelt in het kort waar welke opgravingen zijn gedaan en wisselt dit af met afbeeldingen.

De slag bij Vreeswijk, 1787

 Van 1781 tot 1795 vochten in Nederland de patriotten en de Oranjegezinden tegen elkaar. Eén van die gevechten vond plaats in Vreeswijk, in 1787. Deze film van RTV Utrecht is een reconstructie van de Slag bij Vreeswijk, en is onderdeel van de serie Verleden van Utrecht.