Dossier taalontwikkeling

Waarom dit dossier?

Kinderen worden geboren met een natuurlijke aanleg om taal te leren. De eerste zes jaar zijn het belangrijkst voor de taalontwikkeling van een kind volgens Prof. Chomsky, emeritus hoogleraar taalkunde en autoriteit op het gebied van taal en ontwikkeling.

Met dit dossier willen we ouders informeren over de taalontwikkeling van kinderen. Hoe een kind zich ontwikkelt, is afhankelijk van aangeboren eigenschappen, maar hangt ook sterk samen met hoe ouders met hun kind omgaan en wat ze hen leren. 

Als een kind een goede start krijgt in zijn taalontwikkeling heeft hij daar zijn hele leven wat aan. En een vroeg opgelopen achterstand is vaak moeilijk in te halen.

In dit dossier vind je:

 • Onder Taalontwikkeling staat waar het kind aan toe is in zijn ontwikkeling. We geven dit per leeftijd aan. Hiervoor zijn gegevens gebruikt die horen bij een "gemiddelde” ontwikkeling, volgens de vermelde bronnen.
 • Bij Wat kun je zelf doen?” staan tips om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren. Hier vind je ook apps voor taalontwikkeling, voorleesboeken en liedjes.
 • Onder In Nieuwegein vind je waar je in Nieuwegein terecht kunt als het gaat om de taal- en spraakontwikkeling van je kind.

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Meer lezen

 • Baby- en kinderverzorging & opvoeding
 • De ontwikkeling van je kind
 • En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden
 • J/M
 • Je baby's eerste jaar voor dummies
 • Jouw babycare bijbel
 • Kindertaal in beeld
 • Oei, ik groei!
 • Oetsie koetsie: ouders stellen vragen over kindertaal
 • Ouders van nu
 • Praten doe je met z'n tweeën
 • Wat kan mijn kind: ontdek spelenderwijs al zijn mogelijkheden

Meer weten

  • Taalverwerving is een wetenschappelijke serie in vier delen van de BBC, uit 2009, programma Horizon. Dit zijn documentaires over wetenschappelijke en geschiedenis onderwerpen: Deel 1; Taal, vermogen om te praten, kinderen, en waarom dieren niet (kunnen) praten. Deel 2; Taal, vermogen om te praten, kinderen, en waarom dieren niet (kunnen) praten. Deel 3; Kinderen en taal, aangeboren vermogen om taal te leren. Vorming en evolutie in taalverwerving. Deel 4; Manieren van taal verwerven.
  • Kennisplatform om digitale media verantwoord in te zetten bij kinderen van 2-4 jaar.
  • Nieuwsartikel over wetenschappelijke publicatie vergeten moedertaal.
  • Vrijwilligersproject waarbij de taalontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt door vrijwilligers die bij kinderen en ouders thuis voorlezen.
  • Vitras, organisatie voor dienstverlening en ondersteuning op het gebied van zorg  en welzijn in de provincie Utrecht. Informatie over Vroeg en Voorschoolse educatie.