Dossier Nieuwegein en water

Water vormt de basis van ons leven. Het is nodig voor de natuur, voor mensen, voor voedselproductie en voor economische ontwikkeling.

Nieuwegein en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door en langs Nieuwegein lopen bijvoorbeeld het Merwedekanaal, het Lekkanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal.

De geschiedenis van Vreeswijk, één van de dorpen waaruit Nieuwegein ontstond, heeft van alles te maken met water en sluizen.

Dit dossier gaat in op de diverse rollen die water speelt in het leven van de Nieuwegeiner. Jaap Boersema vertelt over het schippersverleden van Vreeswijk en Arie Valkenburg over zijn werk als sluismeester bij de Prinses Beatrixsluis. Ook drinkwaterbedrijf Vitens en de projecten van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden komen aan bod, net als het wateronderzoek bij KWR. En laten we de recreatieve mogelijkheden niet vergeten, want water is er natuurlijk ook om plezier (mee) te maken.

Project Fietsbrug Plofsluis

In 2015 werd een fietsbrug bij de Plofsluis geplaatst. Dit filmpje is een verslag van dit project.

 

Dewaterprojectenartikel Sluizenartikeldef Hollandsewaterlinieartikel

Drinkwater en waterbeheer

Sluizen

Hollandse waterlinie

Schippersverledenartikel Binnenvaart Recreatieartikel

Schippersverleden Vreeswijk

Binnenvaart

Recreatie

Meer lezen

  • 'Oud'-Nieuwegein : schetsen uit Jutphaas en Vreeswijk
  • Cronyck de Geyn 1985
  • De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk
  • De oude sluis in Vreeswijk : een waterstaatkundig monument
  • De Stichtse Rijnlanden
  • Rondom 't Sluisje en de Oude Sluis in
  • Utrechts water : 1000 jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden
  • Waterroute Nieuwegein : Een ontdekkingstocht op de fiets

De nieuwe Heemsteedsebrug

Op zaterdag 2 mei 2015 werd de Nieuwe Heemsteedsebrug, een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, ingevaren, ingehesen en geplaatst.
Deze fietsbrug verbindt Houten met Nieuwegein en is gelegen naast de plofsluis.