Webtekst

Inleiding

 

 

 

 

 

 

chat 512

hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk?

45,1%, van de Nederlanders heeft volgens het CBS in 2010 vrijwilligerswerk gedaan. ‘We hebben absoluut geen reden om ons zorgen te maken’, zegt Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk, in NRC Handelsblad dan ook over de vrijwillige inzet in ons land. Het kabinet denkt er echter anders over.

burger zelf verantwoordelijk

Premier Rutte en zijn ministers vinden dat de burger nóg meer voor zichzelf moeten zorgen. ‘De burger wordt meer dan voorheen verantwoordelijk voor …..( )….. zijn zorgvoorziening, voor de mantelzorg in zijn omgeving en zijn emancipatie, aldus onderzoeksinstituut Movisie. En als u dat niet wilt?

verplicht VRIJWILLIGERSWERK

Hierover is het Sociaal Cultureel Planbureau in zijn ‘Toekomstverkenning vrijwillige inzet’ duidelijk: ‘Verplichtende vormen van maatschappelijke inzet worden belangrijker. Ze hebben soms een vrij dwingend karakter en worden geleid door de overheid of het bedrijfsleven.’  Word je in de toekomst gedwongen tot het verrichten van een x-aantal uren vrijwillige inzet per maand? Of is vrijwilligerswerk misschien nu al helemaal niet meer zo vrijwillig als het schijnt?

meer weten? 

Meer weten over de visie van de overheid op vrijwilligerswerk? En die van vrijwilligersorganisaties? Welke initiatieven waarbij zich burgers belangeloos inzetten, ontstaan er vanuit de maatschappij zelf? Aan het woord komen in dit dossier o.a Sylvia Rehorst, coördinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Nieuwegein, en Wiebe Blauw en Charlotte Hanzon, onderzoekers bij het landelijke kennisinstituut Movisie     

 

 

binoculars 512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eraser lilac_512

 

Reacties (1)

  • Huub van Baal

    Huub van Baal

    13 maart 2012 op 14:47 |
    Helaas ben ik verhinderd op dinsdagavond 3 april. Graag had ik mijn steentje willen bijdragen aan het debat. Vrijwilligerswerk (bestuursvergadering) weerhoudt mij er van om deel te nemen. Jammer.

    antwoord

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast