Webtekst

Inleiding

 

 

 

 

 

 

chat 512

WAAROM IS DUURZAAMHEID BELANGRIJK? 

De manier waarop velen in Nederland nu leven is niet bepaald duurzaam. Neem als voorbeeld energie: veruit de meeste energie die Nederlanders op dit moment gebruiken (circa 93 procent) komt van fossiele brandstoffen; aardolie, aardgas en kolen. Deze fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien veroorzaken ze de nodige luchtvervuiling en zijn ze eindig (waardoor er niets meer overblijft voor toekomstige generaties). Kortom, in onze huidige wereld plegen we vaak roofbouw op de aarde zonder aan de behoeften van onze kinderen en kleinkinderen te denken. In het zwartste scenario zou een niet duurzame levenswijze kunnen leiden tot verwoesting van onze planeet. Om die reden is het belangrijk om na te denken over een duurzaam alternatief voordat het te laat is.

REKENING HOUDEN MET ANDEREN

In een duurzame wereld daarentegen houden mensen wel rekening met de eindigheid van grondstoffen, met toekomstige generaties en met een evenredige verdeling van de welvaart. Concrete voorbeelden van duurzaamheid kunnen bijvoorbeeld zijn: de vermindering van de CO2-uitstoot, biologisch geproduceerd voedsel, fair trade producten en energiezuinig bouwen met duurzame materialen. Maar ook gelijke kansen voor arbeidsgehandicapten of vluchtelingen, mensenrechten of kleinschalige zorg vallen onder (sociale) duurzaamheid, het op lange termijn investeren in mensen.

DUURZAAMHEID IN NIEUWEGEIN 

In dit dossier meer over duurzaamheid in Nieuwegein. Hoe is de situatie in onze stad? Welke duurzame initiatieven zijn er al in Nieuwegein, door de gemeente, door bedrijven, door bewoners? Wat zijn de positieve en wat zijn de negatieve punten van een bepaald initiatief? En hoe duurzaam zijn die initiatieven werkelijk? Vanwege de breedte van het onderwerp, kiezen we hier voor drie voor Nieuwegein belangrijke duurzaamheidthema’s: energie en klimaat, een speerpunt van de gemeente Nieuwegein. Economie, bedrijven en consumptiegoederen. Elke Nieuwegeiner heeft met dit laatste thema bijna dagelijks te maken, hetzij bij het bedrijf waar hij of zij werkt hetzij tijdens het winkelen of boodschappen op Cityplaza of elders in de stad. En wonen. Nieuwegein zit in de top tien van steden met de grootste leegstand van kantoorgebouwen en tegelijkertijd zijn er weinig mogelijkheden voor starters om een woning te bemachtigen.

Er zijn veel verschillende definities van duurzaamheid in omloop. In dit dossier is er voor de duidelijkheid  gekozen om de door de Verenigde Naties geformuleerde definitie te hanteren: ‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen’.

 Dit dossier is voor het laatst herzien op 1 maart 2016.

 

 lamp

 

aarde 

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast