Dossier Apps voor peuters en kleuters

Veel ouders nemen zich bij de geboorte van hun kind voor dat ze hun zoon of dochter zo min mogelijk voor een tablet of smartphone willen zetten. Maar vaak blijkt dit in de praktijk lastiger dan gedacht. Veel moeders en vaders maken zelf gebruik van schermen: op het werk, thuis en onderweg. Ouders die in de speeltuin ‘even WhatsApp’ checken zijn geen zeldzaamheid. Kinderen leren op dit soort momenten dat digitale media kennelijk belangrijk zijn en willen deze ook zelf gaan gebruiken.

Rond de tweede of derde verjaardag zijn veel kinderen al vertrouwd met een tablet of smartphone. Jongens en meisjes die in de laatste acht jaar zijn geboren, besteden inmiddels dagelijks evenveel tijd aan een tablet dan aan boekjes; namelijk een half uur. Dit blijkt uit het onderzoek Iene Miene Media van Mediawijzer.net uit 2015.

Ouders staan aan de ene kant het gebruik van een tablet of smartphones toe. Vaak met het idee dat het goed zou kunnen zijn voor de schoolprestaties. Aan de andere kant zijn ze bang dat hun kinderen online dingen zien die ongeschikt voor ze zijn.

Maar wat zijn nou concreet de invloeden van het gebruik van apps op de ontwikkeling van kinderen? Hoe kan je als ouder het gebruik van tablet of smartphone het beste begeleiden?
In dit dossier vind je tips voor de media-opvoeding van je peuter of kleuter. Ook staan er voorbeelden in van door pedagogen aanbevolen apps per leeftijd.

Meer lezen

  • Computers
  • Contact! : kinderen en nieuwe media
  • Hennie de Heks en de computer
  • Het is een boek
  • Maak je eigen apps
  • Maartje apenstaartje
  • Mediawijs opvoeden
  • Schermgaande jeugd : over jeugd en media
  • Wee wee wee punt muis punt en el

Meer weten