Info over corona en warm weer

dinsdag 2 juni, 2020

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Dat virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Het virus heeft zich ook in Nederland verspreid. De meeste patiënten met het virus hebben koorts en luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid. Dit kun je zelf doen:

Blijf thuis en laat je testen bij klachten
Sinds 1 juni kan iedereen die klachten (hoesten, verhoging, verkoudheid, plotseling verlies van smaak een geur) heeft een test laten doen. Op die manier kan de overheid de verspreiding van het virus controleren.
Bel 0800-1202 en maak een afspraak voor een test. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test.

Sinds 1 juli zijn de maatregelen versoepeld:

  • het meest belangrijk: er geldt nog steeds ‘Houd afstand van anderen’ (1,5 meter), binnen en buiten, met de volgende uitzonderingen:
  • kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot anderen
  • jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, wel moeten ze afstand houden tot volwassenen
  • binnen mogen maximaal 100 personen bij elkaar komen (bibliotheek, theater, bioscoop), personeel telt niet mee, bij meer dan 100 personen binnen moet er een plek gereserveerd en wordt er bij binnenkomst een gezondheidscheck afgenomen
  • buiten geldt dat er maximaal 250 personen bij elkaar mogen komen, bij meer dan 250 personen moet je reserveren en krijg je een vaste zitplaats en wordt er bij binnenkomst een gezondheidscheck afgenomen
  • als je met het ov reist, dan is het verplicht om een mondkapje te dragen

Het coronavirus en warm weer

Er is een grote overlap in de risicogroepen voor COVID-19 en hitte. Maar welke mensen zitten in deze risicogroep en wat moet je doen bij zeer warme temperaturen? Lees het op de site van het RIVM.

Meer weten over het virus en info in andere talen?

Begrijpelijke informatie over het coronavirus in andere talen vind je hier. In het onderstaande filmpje wordt uitgelegd wat het coronavirus is.