Informatie voor professionals

Zo’n 7500 Nieuwegeiners zijn laaggeletterd of laag taalvaardig. De kans is dus groot dat je één van hen kent. Misschien is deze Nieuwegeiner een werknemer, patiënt of cliënt van jou? Maar waarschijnlijk weet je niet dat degene laaggeletterd is. Laaggeletterden weten dit namelijk goed verborgen te houden.

Organisaties, bedrijven, taalcoaches en taalaanbieders die meer informatie willen over laaggeletterdheid of Nederlands voor anderstaligen, kunnen terecht op het Taalplein in de bibliotheek. We bieden ze rondleidingen, ondersteunend materiaal voor taallessen en advies op maat. 

Meer weten? Stuur een mail naar Gina van den Berg: g.vandenberg@detweedeverdieping.nu.

Overzicht taalaanbod Nieuwegein en omstreken

In onderstaand overzicht staan de organisaties in Nieuwegein en omstreken die een aanbod hebben voor laaggeletterden of anderstaligen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in NT1 (oorspronkelijk Nederlandstalig) en NT2 (anderstaligen) en in formeel (officieel erkende organisaties gericht op lezen en schrijven) en non-formeel (organisaties die een ander aanbod hebben voor laaggeletterden) aanbod.

NT1 formeel aanbod

NLeducatie Nieuwegein
Taallessen niveau alfabetisering t/m 2F voor iedereen ouder dan 18 jaar en niet inburgeringsplichtig
Brinkwal 3
3432 GA  Nieuwegein
030 – 303 12 34
info@nleducatie.com
www.nleducatie.com

PRAGO Nieuwegein
Prago biedt praktijkgericht onderwijs (basiseducatie) aan volwassenen met een licht verstandelijke beperking en aan laaggeletterden
Brinkwal 3
3432 GA Nieuwegein
06 – 45 01 05 04
06 – 47 95 46 07
info@prago.nl
https://sites.google.com/prago.nl/home/welkom

NT1 non-formeel aanbod

Taalbrigade NT1
Vraaggericht oefenprogramma voor laaggeletterden die willen oefenen met lezen en schrijven
Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c, Nieuwegein
g.vandenberg@detweedeverdieping.nu
www.detweedeverdieping.nu

Taalbrigade@work
Oefenprogramma voor laaggeletterden en anderstaligen vanaf A2-niveau om taalvaardigheden op te doen voor het (vinden van) werk
Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c, Nieuwegein
g.vandenberg@detweedeverdieping.nu
www.detweedeverdieping.nu

Wij 3.0
Cursussen voor mensen die nog niet overweg kunnen met een computer en internet
Nijverheidsweg 9E
3433 NP Nieuwegein
030 – 303 99 87
info@wij30.nl
https://wij30.nl

NT2 formeel aanbod

SVS-Inburgering
Alfabetiseringscursussen (A0 t/m A2), voorbereidingscursussen op inburgeringsexamen (basis en A2) en staatsexamen NT2 niveau 1 (B1) en niveau 2 (B2).
Edisonbaan 14-A
3439 MN Nieuwegein
030 – 711 56 84
info@svs-inburgering.nl
www.svs-inburgering.nl

NCB Nieuwegein
Alfabetiseringscursussen, voorbereidingscursussen op inburgeringsexamen (A2) en staatsexamen NT2 niveau 1 (B1) en niveau 2 (B2) 
Krijtwal 27A
3432 ZT Nieuwegein
088 – 877 00 00
info@ncbnet.nl
https://www.ncbopleidingen.nl/

NLtraining
Alfabetiseringscursussen (A0 t/m A2), voorbereidingscursussen op inburgeringsexamen (basis en A2) en staatsexamen NT2 niveau 1 (B1) en niveau 2 (B2)
Brinkwal 3
3432 GA Nieuwegein
020 – 492 37 24
info@nltraining.nl
www.nltraining.nl

NLeducatie Nieuwegein
Taallessen niveau alfabetisering t/m 2F voor iedereen ouder dan 18 jaar en niet inburgeringsplichtig
Brinkwal 3
3432 GA  Nieuwegein
030 – 303 12 34
info@nleducatie.com
www.nleducatie.com

Volksuniversiteit
Cursussen Nederlands voor anderstaligen van Volksuniversiteit Utrecht speciaal voor hoogopgeleide anderstaligen
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht
030 – 231 33 95
info@volksuniversiteitutrecht.nl

ROC Midden-Nederland
Beroepsopleidingen voor anderstaligen
06 – 13 41 16 81
j.vanwoerden@rocmn.nl
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleidingen-voor-anderstaligen

NT2 non-formeel aanbod 

Taalbrigade NT2
Programma voor anderstaligen (A0-B2) om te oefenen met het lezen en spreken van de Nederlandse taal
Elke vrijdag van 9:30-11:45 uur.
Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c, Nieuwegein
g.vandenberg@detweedeverdieping.nu
www.detweedeverdieping.nu

Taaltaf
el
Programma voor anderstaligen (A0-B2) om te oefenen met het spreken van de Nederlandse taal.
Elke zaterdag van 14:30-16:30 uur
Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c, Nieuwegein
g.vandenberg@detweedeverdieping.nu
www.detweedeverdieping.nu

Taalbrigade@work
Oefenprogramma voor laaggeletterden en anderstaligen vanaf A1 om taalvaardigheden op te doen voor het (vinden van) werk
Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c, Nieuwegein
g.vandenberg@detweedeverdieping.nu
www.detweedeverdieping.nu

Taal- en cultuurgroep
Oefenmiddag (spreken en grammatica) voor anderstaligen vanaf A2
Elke woensdag van 13.30 – 15.30 uur.
Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c, Nieuwegein
Ruimte 216
p.c.m.samwel@gmail.com

Balans
Oefenprogramma spreekvaardigheid voor migrantenvrouwen
Elke dinsdag van 10.00 uur tot 11.30 uur
La CaZa
Hoornseschans 101, Nieuwegein
06 – 18 60 79 16
info@balansnieuwegein.nl
http://balansnieuwegein.nl/

Wij 3.0
Cursussen voor mensen die nog niet overweg kunnen met een computer en internet
Nijverheidsweg 9E
3433 NP Nieuwegein
030 – 303 99 87
info@wij30.nl
https://wij30.nl

Vluchtelingenwerk Nieuwegein
Begeleiding van statushouders bij het lezen van brieven en het invullen van formulieren, taalmaatjesproject en huiswerkklas (A0 tot B2)
Luifelstede 42
3431 JP Nieuwegein
0900 – 82 123 82
info@steunpuntvluchtelingen.nl
www.steunpuntvluchtelingen.nl
https://www.facebook.com/pg/steunpuntvluchtelingen

Stichting MOvactor: Taal en Meer-groepen
Zes verschillende groepen in vier wijken: gemengde groepen in JWZ,
vrouwengroepen in Galecop, Doorslag en Batau
info@movactor.nl
www.movactor.nl

Stichting MOvactor: Taalmaatjes
info@movactor.nl
www.movactor.nl

Jut&Zo Koek i.s.m. De tweedeverdieping
Taalmaatjes NT2
Wenckebachplantsoen 85a
Voor tijden en meer info: bel of app Ineke Zuidema: 06 1435 9417

Overig

Taalhuis Lekstroom
Kennispartner laaggeletterdheid
ijsselstein@taalhuislekstroom.nl

Stichting Lezen & Schrijven
Kennispartner laaggeletterdheid
www.lezenenschrijven.nl/

Stichting Het begint met taal
Kennispartner vrijwilligers NT2
www.hetbegintmettaal.nl/

Stichting Movactor: Servicepunt Zorg en Welzijn
Ondersteuning bij het lezen en/of schrijven van officiële formulieren
030 – 603 37 48
servicepunt@movactor.nl
www.movactor.nl/ondersteuning/servicepunt-zorg-en-welzijn

Stichting Movactor: Digisterker
Cursus ‘Werken met de e-overheid’
030 – 603 37 48
j.feith@movactor.nl
www.movactor.nl/nieuws/gratis-cursus-werken-met-de-elektronische-overheid

Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland
Informatie over inburgering
030 – 234 06 76
www.vluchtelingenwerk.nl/westmidden