Willie van der Veldt


Wie ik ben

Ik ben Willie van der Veldt van der Wal afgestudeerd in de psychologie, hondentrainer bij de dierenbescherming en NVGH-gedragstherapeut (Nederlandse Verenigingen van Gedragstherapeuten Honden). Ik help al meer dan 30 jaar mensen bij het opvoeden van hun hond en ik stel als NVGH-gedragstherapeut therapieplannen op en begeleid het therapietraject van honden die ongewenst gedrag vertonen. Af en toe fok ik met mijn Hollandse herdershonden een nestje.


Waarom ik ben gaan schrijven

Met de bekende theorieën over dominantie en leren kon ik niet alle honden behandelen noch opvoeden. Ik merkte dat ik steeds meer theorieën uit de psychologie ging gebruiken om het gedrag van de honden in kaart te brengen. Hondeneigenaren vroegen mij waar kan ik wat je me nu verteld nalezen. Helaas moest ik ze meedelen dat een dergelijk boek nog niet bestond. Dit gebrek heeft mij doen besluiten om zelf dat boek te gaan schrijven.


Mijn manier van werken

Hoe ik het boek heb opgebouwd:
Het gedrag van honden wordt voornamelijk beschreven vanuit het dominantiemodel en de behavioristische leertheorie. Vanuit een psychologisch standpunt zijn er kritische kanttekeningen te plaatsen bij de manier waarop deze modellen worden gebruikt. Daarnaast biedt de psychologie meer modellen om het gedrag van honden te interpreteren. In Hondenlogie geef ik een nieuwe visie over:

  1. Dominantie, haar ontstaan en ontwikkeling en hoe het volgens mij gehanteerd moet worden,
  2. Communicatie, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de communicatie bij honden komen aan bod in het tweede hoofdstuk,
  3. Copingsmechanismen dit gaat over welke strategieën honden gebruiken om met de uitdagingen van hun omgeving om te gaan,
  4. Emoties bij honden,
  5. Leerprocessen, het laatste hoofdstuk gaat over verschillende leerprocessen.

Door vanuit nieuwe theorieën naar uw hond te kijken gaat u ook nieuwe gedragingen bij uw hond ontdekken. Dit kan bijdragen tot meer inzicht in het functioneren van het dier waarmee u intens samenleeft.


Mijn boeken