Theo de Graaf


Wie ik ben

Mijn naam is Theo de Graaf, ik ben 81 jaar, 58 jaar getrouwd en vader van vier zoons waarvan er één begin dit jaar op 53-jarige leeftijd is overleden. Ik heb vier kleinzoons en een kleindochter die dit najaar gaat trouwen.
Naast mijn communicatieve en commerciële werk was ik gedurende 20 jaar voorganger van een Utrechtse kerkgemeente.
Ik luister graag naar klassieke muziek en ik lees veel non-fictie op spiritueel gebied.


Waarom ik ben gaan schrijven

Door alles wat ik na mijn pensionering en emeritaat heb gelezen en beluisterd kwam ik tot een nieuw zelfbeeld en een nieuwe visie op religie en kerken. Om dit helder ‘op een rijtje’ te krijgen en tevens om iedereen in mijn omgeving duidelijk te maken hoe ik nu over deze zaken denk, heb ik twee boekjes geschreven. Een derde uitgave is gepland.
Het boek dat ik nog hoop te schrijven gaat onder andere over onloochenbare oude en nieuwe feiten die de gangbare opvattingen over de natuur en over spirituele zaken ingrijpend zullen veranderen.


Mijn manier van werken

Van alle relevante informatie die mij onder ogen komt maak ik aantekeningen en van gelezen boeken maak ik korte samenvattingen. Dat alles zet ik in een logische volgorde en vervolgens werk ik het uit in boekvorm. Ik houd het kort en bondig omdat ik weet dat een groot deel van mijn doelgroep een hekel heeft aan veel lezen.


Mijn schrijftip

Schrijvers van non-fictie adviseer ik een kennis of familielid in gedachten te nemen die van je onderwerp weinig afweet maar er waarschijnlijk wel in geïnteresseerd is. Voor hem of haar ga je schrijven. Op die manier word je niet zo gauw verleid tot ingewikkelde verhandelingen en vakjargon. Laat hem of haar je concept lezen en check of je verhaal wordt begrepen en gewaardeerd.


Mijn boeken