John Hofman


Wie ik ben

Ik ben momenteel 66 jaar en gehuwd met Grada Hofman –Egberts, eveneens 66 jaar. We hebben geen kinderen.
Ik heb het grootste deel van mijn leven besteed ( maatschappelijk) aan studies talen ( Nederland, Frans en Engels, Italiaans) en daarin ook lesgegeven op MBO en educatief niveau. Ook was ik naast docent leerlingbegeleider van leerlingen die moeite hadden het reguliere niveau te halen. Daar besteedde ik dus extra aandacht aan. Tevens heb ik ruim 3 jaar op projectbasis aan allochtonen groepen lesgegeven kriskras door Nederland. Mijn taak was hen Nederlands, sociale vaardigheden en maatschappijkunde bij te brengen. Ik kon zodoende het educatieve (kennismatige) als het empathische goed combineren zodat ik erg geliefd ben geworden.
Ik heb toen een voorliefde ontwikkeld voor andere culturen zoals de Iraniërs, de Russen, de Afrikanen, de Armeniërs e.d. Momenteel functioneer ik als adviseur in hun kerken.
Mijn hoofddoel is het bereiken van zoveel mogelijk mensen wereldwijd in hun taal en cultuur met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan op het gebied van innerlijke en uiterlijke genezing in een zo breed mogelijk perspectief.


Waarom ik ben gaan schrijven

Uit een stuk roeping. Ik voel mij door God geroepen om te schrijven en waarheden naar buiten te brengen die genezend zijn voor de innerlijke mens. Ik verbind daarbij de functies van het verstand – de emoties – het brein – en de menselijke geest, het onderbewustzijn. Ik doe dit grotendeels vanuit eigen ervaring.
Zelf ben ik bovennatuurlijk (door God) genezen van schizofrenie, borderline, bipolaire stoornis en vele trauma’s en heb alle kennis die ik heb opgedaan en gepersonifieerd, verwoord. Ik laat zien dat medici en wetenschappers relatief aan hun begrenzingen zitten en zich vervolgens beperken tot farmaceutische medicamenten die slechts aan symptoombestrijding doen, maar de oorzaak niet weghalen zodat er in wezen geen consistente duurzame innerlijke genezing optreedt.
Trouwen in een samenleving zonder God zoals met uitstek de Westerse samenleving, ben je als mensen aangewezen op menselijke hulpmiddelen die, als het er echt toedoet, als het er echt om gaat, ten ene malen ontoereikend zijn om complete heling te weeg te brengen.


Mijn manier van werken

Al weergegeven in mijn schrijftip.


Mijn schrijftip

Zelf maak ik altijd een body eerst als ik een boek schrijf. Voorbeeld: jaren geleden heb ik een boek geschreven over de Russische Beer die opnieuw brult. Destijds was de persoon Zyrinovski in opmars. Nu is het Poetin. Ik heb toen een lijst gemaakt van aspecten die ik wilde behandelen en ben vervolgens naar de Oost – Europa Bibliotheek gegaan. Heb daar info verzameld, deze gerangschikt en vervolgens in een soort body/structuur geformatteerd.
Je kunt ook spontaan allerlei gedachten opschrijven, vervolgens filteren en aanvullen en daarna structuur aanbrengen en tenslotte refinen.


Mijn boeken