Swifterbantbewoning en een grafveld

nieuwegein-
lezing

donderdag 20 februari

20.00 - 22.00 uur

Centrale bibliotheek (Stadshuis)

Lezing over een bijzondere vondst.

Het Klooster in Nieuwegein is tegenwoordig een gewoon bedrijvenpark langs een snelweg, zoals er vele zijn in Nederland. Echter schijn bedriegt: afgedekt door 1,5 meter klei en veen bevindt zich in de ondergrond een ongeveer 6000 jaar oud riviersysteem met oeverwallen, geulen en kreken. Dit gebied lijkt in het Neolithicum en dan met name de Swifterbantperiode intensief bewoond te zijn geweest.

In de winters van 2016/2017 en 2017/2018 werd de gelegenheid geboden om hier op een drietal locaties een dergelijke Swifterbantvindplaats op te graven. Dit was de eerste keer dat dergelijke vindplaatsen in het Utrechts rivierengebied werden gevonden en onderzocht.

De onderzoeken leverden bij elkaar bijna 200.000 fragmenten aardewerk, (vuur)steen, bewerkt en onbewerkt botmateriaal, gewei, hout, schelpen, git, zaden en noten op. Op basis van het gevonden aardewerk, het vuursteen en 14C-dateringen, wordt voorlopig uitgegaan van een datering tussen 4150 en 3900 v. Chr.

Behalve gebruiksvoorwerpen en voedselresten werd voor het eerst in bijna 20 jaar een grafveldje gevonden met meerdere menselijke graven uit de Swifterbantperiode. In totaal werden de resten van zeker 14 individuen gevonden. Hierbij bevonden zich ook de resten van een jonge vrouw met een baby in haar armen. Dit bleek het oudste graf van een baby ooit gevonden in Nederland.

Hoewel de uitwerking van het onderzoek nog niet volledig klaar is, mogen de resultaten zeker spectaculair worden genoemd. De vindplaatsen in Nieuwegein nemen nu al een sleutelpositie in binnen het onderzoek naar deze periode in Nederland.

Op donderdag 20 februari zal archeologe Kirsten Leijnse een lezing geven over het grafveld dat gevonden is, en over de Swifterbantbewoning in het algemeen.

De lezing is een samenwerking van de Historische Kring Nieuwegein en bibliotheek De tweede verdieping. Toegang is gratis. Aanmelden: actie@detweedeverdieping.nu.