Politiek café Stikstof

politiek
café

woensdag 12 februari

20.00 - 22.00 uur

Centrale bibliotheek (Stadshuis)

Ga in gesprek met lokale politici.

Eind mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof uit 2015 niet voldoet aan de Europese richtlijnen. Sindsdien mag het PAS niet meer gebruikt worden voor bijvoorbeeld bouwprojecten. Op landelijk en provinciaal niveau wordt beleid gemaakt om het stikstofprobleem aan te pakken. Maar wat betekenen deze maatregelen voor de Nieuwegeiner? En wat is het stikstofprobleem precies?

Op woensdagavond 12 februari is er in de bibliotheek een Politiek café over stikstof. Dr. ir. Mariet Hefting, universitair hoofddocent Ecologie en biodiversiteit, zal een korte lezing geven over stikstof. Wat is het precies, waarom is het een probleem, wat is er al merkbaar en wat gebeurt er als er geen maatregelen worden getroffen?

Daarna gaat wethouder Hans Adriani in op de situatie in Nieuwegein. Wat zijn de maatregelen vanuit de provincie en wat zijn de gevolgen?

Waarschijnlijk heeft u zelf ook nog allerlei vragen over stikstof. Er is volop gelegenheid om deze te stellen tijdens de presentaties. Na afloop van het Politiek café kunt u in een informele setting onder het genot van een hapje en een drankje en een gezellig muziekje nog napraten over dit onderwerp met lokale politici.

De toegang is gratis. Aanmelden: actie@detweedeverdieping.nu o.v.v. ‘Politiek café’.