Duurzaamheidslezing – City klimaatbestendig maken

duurzaam-
heids-
lezing

dinsdag 10 oktober

20.00 - 22.00 uur

Buurtplein de Componist

Hoe krijgt Nieuwegein het meest duurzame centrum van Nederland?

Hoe krijgt Nieuwegein het duurzaamste centrum van Nederland? De vernieuwing van het centrum van Nieuwegein – onder de naam City – won in 2022 de SKG Publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Aan de realisatie van nieuwe gebouwen worden hoge duurzaamheidseisen gesteld. Daarnaast komt er een circulair watersysteem dat er voor zorgt dat al het water wat in het gebied valt of wordt gebruikt binnen het gebied blijft. Ook komt er een integraal warmtekoudesysteem en wordt er circulair gebouwd. Maar wat betekent dat nu precies en wat kunnen we met deze kennis in onze eigen omgeving? Daarover gaat de lezing die Samen Duurzaam Nieuwegein samen met de bibliotheek organiseert op 10 oktober, Duurzaamheidsdag.

Marco van Hedel (projectleider gebiedsontwikkeling binnenstad Nieuwegein) en Gijs Meijer (als adviseur biodiversiteit en ecologie van ingenieursbureau Sweco nauw betrokken bij City-Nieuwegein) geven deze avond een kijkje in de plannen om van Nieuwegein de duurzaamste binnenstad van Nederland te maken.

Denk aan onderwerpen als:

– Welke slimme maatregelen worden ingezet ten behoeve van drinkwater en temperatuurhuishouding?

– Hoe is hittestress in dit stedelijke gebied te voorkomen?

– Welke acties zijn nodig om het energieverbruik te verminderen?

– Wat betekent een meer duurzame binnenstad voor fietsverkeer en openbaar vervoer?

– Hoe kan de binnenstad bijdragen aan een groener en biodiverser Nieuwegein?

Verschillende van de door de sprekers genoemde maatregelen zijn ook prima te gebruiken in eigen huis en tuin! Er zal ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Waarom wordt het zoeken naar duurzame oplossingen steeds belangrijker?
De gevolgen van het opwarmen van de aarde werd deze zomer duidelijk zichtbaar door de hevige natuurbranden, ernstige overstromingen en modderlawines die de aarde teisterden. We willen wat doen! Nieuwegein neemt in City duidelijke maatregelen.

Wat is Samen Duurzaam Nieuwegein?

Sinds 2012 is Samen Duurzaam Nieuwegein (SDN) actief om, samen met haar partners, Nieuwegein duurzamer te maken. Het is een netwerk waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan bewustwording van de milieuproblemen en oplossingen daarvoor.

De lezing is gratis. Meld je online aan.

Meer lezen over duurzaamheid: