In Nieuwegein opgegraven: een visvangstplaats uit de vroege middeleeuwen

nieuwegein-
lezing

donderdag 17 oktober

20.00 - 22.00 uur

Centrale bibliotheek (Stadshuis)

Lezing over een bijzondere vondst.

De afgelopen jaren werd op bedrijventerrein ‘Het Klooster’ bij opgravingen al enkele unieke archeologische vondsten gedaan, zoals skeletten uit de Swifterbantcultuur.
Begin dit jaar werd op dit terrein nog een bijzondere vondst gedaan, toen er iets hoger werd gegraven. De afzettingen van een oud meertje werden aangetroffen. In de afzettingen werden aangepunte houten palen gevonden met netverzwaarders, bootshaken, harpoenen, vishaakjes, vistbotjes, structuren van vishutten of steigers en een vlechtwerkbeschoeiing. Deze sporen en vondsten geven een duidelijk beeld van de activiteiten: tussen 700 en 900 na Christus is ter plaatse intensief gevist.

Drs. ing. Roosje de Leeuw, projectleider van de opgraving, zal op donderdag 17 oktober van 20.00 – 22.00 uur een lezing geven over de vondst van deze visvangstplek. In de lezing zal ze ingaan op aspecten van het archeologische onderzoek, zoals koolstofdateringen, en hoe het tegenwoordige bedrijventerrein in de Karolingische tijd werd gebruikt.

De lezing is een samenwerking van de Historische Kring Nieuwegein en bibliotheek De tweede verdieping. Toegang is gratis. Aanmelden: actie@detweedeverdieping.nu.